+ level 1 : สังเกตแผนที่โลกให้ดีจะเห็นว่ากลับด้านกันอยู่ (เหมือนสะท้อนจากกระจก)
  ซึ่งแสดงว่าตัวอักษรนั้นกลับด้านอยู่ ซึ่งอ่านได้ว่า
Gmt +04.30 ซึ่งเป็นรูปแบบของ timezone
  ถ้า search ดู timezone หรือ click จาก date and time properties ของ windows
  แล้วก็จะพบว่าตรงกับ "?????" ซึ่งเป็นพาสเวิร์ดของ level นี้

+ level 2 : ไพ่ทาโร่ hanged man มีความหมายถึง การกลับตาลปัตร เพราะฉะนั้นหากกลับหัวตัว 
   อักษรก็จะพบกับพาสเวิร์ดของเลเวลนี้

+ level 3 : คำใบ้ check at time แสดงว่าให้สังเกตที่เวลา และในหน้าสองนั้นมีคำใบ้ว่า return
   to analog time. แสดงว่าให้ลองเปลี่ยนเวลาแบบดิจิตอลในหน้าแรกให้เป็นแบบหน้าปัดนาฬิกา
   ส่วนคำใบ้ที่สามอยู่บนชื่อเพจ
clock pin will tell you แสดงว่าให้สังเกตเข็มบนหน้าปัด ซึ่ง
   จะเป็นพาสเวิร์ดของเลเวลนี้ เช่น 18
:00:00 จะเป็นตัว i , 21:15:30 จะเป็นตัว t  เป็นต้น

   กลับหน้าแรก